2.díl Rozsáhlý požár výrobní haly v Rájci Jestřebí

1. února 2011 v 12:00 | HZS JmK |  Přehled všech událostí

Dne 1. dubna 2005
Došlo k rozsáhlému požáru garáží v areálu závodu Moravské keramické závody, a. s. Rájec-Jestřebí. Oheň se rozšířil i do vedlejšího výrobního podniku Průmyslová keramika spol. s r.o. Náročný zásah, na kterém se podílelo více než sto profesionálních a dobrovolných hasičů, byl ukončen až následující den. Škoda způsobená požárem, byla předběžně vyčíslena na téměř patnáct milionů korun.

Popis objektu:

Jedná se o jednopodlažní přízemní objekt z roku 1953. Půdorys 62 m x 11 m, výška 4,92 m. Hlavní nosné konstrukce jsou provedeny z cihelného zdiva, nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné vazníky, na nichž je dřevěné bednění se silnou vrstvou živičné krytiny. Stropní podhled je připevněn na spodním líci vazníků, je tvořen bedněním a deskami heraklit s omítkou. Původně objekt sloužil jako garáže, proto se po celé délce přední severní strany objektu nachází plechová vrata o rozměrech 2,95 m x 3 m. Garáže byly později mezi sebou propojeny a byla do nich umístěna linka na výrobu cementoperlitových cihel. K zadní jižní části objektu těsně přiléhají třípatrová administrativní budova, dvoupatrové laboratoře a zámečnická dílna firmy Průmyslová keramika, tedy objekty jiného majitele, které požárem zasaženou halu stavebně převyšují.

Průběh zásahu:

Požár byl ohlášen ve 20.11 hodin na operační a informační středisko HZS Jihomoravského kraje (Jmk) územní odbor Blansko (OPIS). Ve 20.12 hodin vyjela na místo požáru jednotka HZS Jmk stanice Blansko s požární technikou TA 1, CAS 24 a CAS 32. Při průjezdu obcí Ráječko asi 1,5 km od místa požáru bylo vidět velké množství černého kouře a plameny šlehající ze střechy. Velitel zásahu (VZ) proto ihned požádal o vyhlášení druhého stupně poplachu dle požárního poplachového plánu. Na místě zásahu byl zjištěn požár výrobní linky cihel umístěné v budově, která původně sloužila jako řadové garáže. První tři z devíti garáží byly zcela zasaženy požárem, měly částečně propadlou střechu. Požár se šířil po střešní konstrukci a stropním podhledem. Z 50 m vzdáleného světlíku stropního podhledu na opačné západní straně objektu se valil hustý černý kouř (asfaltová lepenka) a celý prostor jím byl silně zaplněn. V objektu byl zaměstnanci vypnut elektrický proud a zastaven přívod zemního plynu.

Na požární ohnisko na střechu garáží ze severní strany byl nasazen proud B 75 z CAS 24 stanice Blansko. Ve 20.20 hodin se na místo zásahu dostavila jednotka SDH obce Černá Hora. Nasadila další proud B 75 na požární ohnisko a proud C 52 pomocí nastavovacího žebříku na střechu garáží ze severní strany. V 20.24 hodin na místo zásahu přijela jednotka SDH obce Rájec s požární technikou CAS 25 a DA 12. Jednotka nasadila proud B 75 na střechu garáží. Po vyprázdnění byla požární technika CAS 25 SDH obce Rájec přeřazena na kyvadlovou dopravu vody. Část jednotky SDH obce Rájec byla s požární technikou DA 12 odeslána zbudovat čerpací stanoviště na řeku Svitavu do prostoru náhonu ČKD. Dalším průzkumem bylo zjištěno šíření požáru do výrobní haly sousedního závodu Průmyslová keramika. Obě budovy byly konstrukčně propojeny. Hala byla vyšší než garáže a asi jeden metr nad střechou garáží byla v plášti haly řada oken, kterými se požár šířil do haly sousedního závodu. Do prostoru areálu závodu Průmyslová keramika byla přemístěna požární technika CAS 32 ze stanice Blansko, od které byly nasazeny dva proudy C 52 z jihovýchodní strany. Zásah probíhal v dýchací technice. Z počátku byl útok veden na střechu garáží a okny do strojní dílny. Po otevření vrat haly byly tyto proudy přemístěny do prostoru výrobní haly, která byla zakouřena. Požárem byla již zasažena severní stěna haly a sklad nad vestavěnou dílnou a elektrickou rozvodnou. VZ požádal o vyslání výškové požární techniky AZ 30. V 20.39 hodin přijela na místo zásahu jednotka SDH obce Lysice, která byla pověřena nasazením dvou proudů C 52 a zásahem v dýchacích přístrojích do výrobní haly z jihovýchodní strany. Postupně se na místo požáru dostavovaly další jednotky. Bylo posíleno čerpací stanoviště a prováděna kyvadlová doprava vody. V 20.53 hodin na místo zásahu přijela požární technika AZ 30. Po jejím ustavení v závodě MKZ Rájec-Jestřebí byl proud B 75 z CAS 32 jednotky SDH obce Černá Hora přemístěn na AZ 30. Proud B 75 z CAS 24 stanice Blansko byl nahrazen dvěma proudy C 52.

Lokalizace a likvidace požáru:

V prostoru výrobní haly závodu Průmyslová keramika se podařilo zastavit šíření požáru. Ze strojní dílny byly vyvezeny tlakové lahve. Z prostoru u keramické pece byly vyneseny nádoby s práškovým hliníkem a další materiál. V prostoru garáží se požár šířil mezi stropem a střechou a nedařilo se dostat ho pod kontrolu. Otevření střechy pro velký žár, zakouření a nebezpečí propadnutí nebylo možné provést. Ze stejných důvodů nebylo možné otevřít ani strop garáží. Vrata garáží byla postupně jednotkami násilně otevírána. Ve 21.03 hodin se na místo zásahu dostavil pracovník oddělení zjišťování příčin vzniku požárů a velitel stanice Blansko. Ten pomáhal VZ v řízení činnosti v závodu Průmyslová keramika. U jednoho pracovníka firmy MKZ Rájec-Jestřebí došlo k nadýchání zplodin hoření, zdravotnická záchranná služba ho ošetřila na místě. Ve 22.51 hodin se na místo zásahu dostavil ředitel HZS Jmk územního odboru Blansko.

Stropy a střechy garáží postupně prohořívaly a propadaly se. Činnost jednotek PO se proto zaměřovala na hašení propadlých konstrukcí a ochranu okolí. Zvýšená pozornost byla věnována budově laboratoří závodu Průmyslová keramika, která navazovala na výrobní halu závodu a severní stranou sousedila s hořící halou. Do budovy laboratoří byl připraven zavodněný proud C 52. Plášť laboratoře byl zvenku ochlazován. Dne 2. dubna 2005 v 01.06 hodin byla CAS 24 stanice Blansko nahrazena CAS 32 a byla ponechána v záloze pro případ dalšího výjezdu. V 02.24 hodin byl požár lokalizován. Pokračovaly hasební práce na propadnutých konstrukcích a dohašování menších požárních ohnisek v jednotlivých garážích. Postupně bylo dohašování ohnisek dokončeno a jednotky byly odesílány na základny. V 04.08 hodin byl na místě ponechán AZ 30 a CAS 32 ze stanice Blansko k hlídání místa požáru. Ostatní požární technika stanice Blansko byla odeslána na základnu.

Ve 12.25 hodin byla povolána jednotka SDH obce Rájec. Požár byl likvidován v 16.53 hodin. Jednotka SDH Rájec byla pověřena hlídáním místa požáru do 07.00 hodin následujícího dne.

Zásahu se zúčastnilo celkem 101 hasičů, z toho 84 příslušníků jednotek SDH obcí.

Příčina vzniku požáru:

Svědecké ohnisko bylo stanoveno do první garáže, ve které byly skladovány prázdné papírové pytle od perlitu a cementu. Z této místnosti se požár rozšířil do prostoru střechy a postupně na celý objekt. Dosavadním šetřením byly stanoveny následující verze příčiny vzniku požáru:
nedbalostní jednání osob,
úmyslné zapálení,
technická závada elektroinstalace (tato verze je nejméně pravděpodobná).

Konečná příčina vzniku požáru zatím nebyla stanovena.

Podnik MKZ Rájec-Jestřebí vyčíslil přímou škodu na 5 429 247 Kč. Firmě Průmyslová keramika, vznikla dle předběžného vyjádření škoda v rozmezí 8 až 10 milionů korun.
Specifika zásahu

Negativní vlivy:
-pozdní ohlášení - zaměstnanci nejméně 10 minut sami hasili a teprve když zjistili, že požár nezvládnou, ohlásili ho,
-vysoká teplota a intenzita hoření (silná vrstva asfaltové lepenky), jakékoli přerušení dodávky vody znamenalo téměř okamžitý vznik několikametrových plamenů,
skryté šíření požáru prostorem mezi stropem a střechou,
-velké množství zplodin z nedokonalého hoření a nulová viditelnost uvnitř haly neumožňovaly strhnout podhled a hasit zevnitř objektu,
-hasilo se v objektech dvou různých organizací - oddělené a od sebe vzdálené vjezdy, většina bran, průchodů a dveří musela být otevírána násilně,
-málo prostoru pro bezpečné ustavení a vyhýbání požární techniky,
-vysoká spotřeba vzduchu - náhradní lahve byly plněny na 6 km vzdálené stanici Blansko a dováženy DA 12.

Klady:
-nedošlo k úplné devastaci výrobních prostor Průmyslové keramiky, třípatrová administrativní budova byla zcela uchráněna,
-jednotky PO vzorně spolupracovaly jak mezi sebou, tak s Policií ČR a zdravotnickou záchrannou službou,
-velitel stanice Blansko a řídící důstojník HZS Jmk (ředitel ÚO Blansko) navrhovali veliteli zásahu taktická rozhodnutí a starali se o týlové zabezpečení jednotek,
-nedošlo ke zranění žádného ze zasahujících hasičů.

FOTO:
FOTO:SDH Rájec
Text: Časopis 112
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Kali-g Kali-g | E-mail | Web | 29. března 2012 v 15:46 | Reagovat

Ale jo, proč ne....:-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Reportáže:

SDH Letovice


SDH Boskovice I
SDH Sloup

SDH Jedovnice